Tańsze połączenia międzynarodowe w Unii Europejskiej

W świecie telefonii komórkowej możemy zauważyć zmiany nie tylko u samych operatorów, ale także ogólnie na terenie Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o telefony komórkowe i rozmowy jest to obszar, który powinien być wraz z biegiem czasu w miarę możliwości szybko rozwijany. Dlaczego? Zdecydowana większość społeczeństwa korzysta na co dzień z telefonów komórkowych, a wielu osobom są one niezbędne do tego, aby pracować. Dnia 15 maja wchodzi w życie kolejna regulacja Unii Europejskiej w tym temacie. Dotyczy ona bezpośrednio połączeń wewnątrz Unii Europejskiej.

Roaming bez opłat

Jeszcze jakiś czas temu za połączenia w roamingu pobierane były dodatkowe opłaty, jednak zostały one zniesione dwa lata temu. Sprawia to, że u praktycznie każdego z obecnych operatorów na rynku możemy wysyłać wiadomości oraz rozmawiać tak jak w kraju, tym samym nie ponosząc żadnych dodatkowych opłat. Dotyczy to oczywiście połączeń na terenie Unii Europejskiej. Obniżenie ceny za połączenia sprawia, że maksymalne stawki nie będą mogły być przekraczane przez operatorów.

Wypowiedział się na ten temat wiceprzewodniczący do spraw jednolitego rynku cyfrowego Andrus Ansip. Mówi on o tym, że namacalnym przykładem wpływu rynku telekomunikacyjnego na codzienne życie ludzie mieszkających na terenie Unii Europejskiej są maksymalne stawki za rozmowy. Według niego poprzez ujednolicenie rynku cyfrowego powstało 35 nowych praw i swobód cyfrowych. Nowe przepisy mogą być bardzo korzystne dla mieszkańców UE, ponieważ pomogą one w zaspokojeniu ciągle rosnących potrzeb Europejczyków.

Stawki za połączenia międzynarodowe

Każdy sam po sobie wie, że w wielu przypadkach życie bez telefonu byłoby o wiele trudniejsze, a wraz z biegiem czasu dobra łączność jest nam potrzebna jeszcze bardziej. Jak wyglądają maksymalne stawki za połączenia i sms-y w Unii Europejskiej? Stawki są oczywiście ustalone i wynoszą: za wiadomość sms 6 centów + VAT, natomiast za minutę połączenia trzeba zapłacić 19 centów + VAT. Przeliczając to na złotówki będzie to mniej więcej: 82 grosze + VAT za minutę rozmowy oraz 25 groszy + VAT za wiadomość tekstową. Połączenia międzynarodowe nawet po zniesieniu roamingu były stosunkowo drogie, dlatego właśnie Unia Europejska postanowiła obniżyć je swoimi sposobami, aby były w miarę przystępne dla obywateli danego kraju.

Rachunki w przystępnych cenach

Dzięki obniżonym stawkom za połączenia międzynarodowe, mieszkańcy UE nie otrzymają szokujących rachunków za połączenia.  Nie jest to, jednak jedyna korzyść płynąca z jednolitego rynku cyfrowego. Głównym powodem tego typu zmian była zbyt duża różnica pomiędzy kosztami za połączenie krajowe oraz połączenie europejskie. Inaczej mówiąc – za minutę połączenia międzynarodowego trzeba było zapłacić trzy razy więcej niż za ten sam czas połączenia na terenie tego samego kraju. Z kolei wysłanie wiadomości sms za granicę było dwa razy droższe niż miałoby to miejsce w tym samym kraju.

Kogo dotyczą zmiany?

Jednak warto wiedzieć to, że zmiany te dotyczyć będą jedynie klientów indywidualnych. Jeśli chodzi klientów biznesowych nie zauważymy większych zmian. Nie mniej jednak dla większości społeczeństwa zmiany te są jak najbardziej korzystne. Obniżenie rachunków może pozwolić na jeszcze szybszy rozwój telekomunikacji na całym świecie.